Strona główna » Inaczej niż materiały ścierne

Inaczej niż materiały ścierne

przez Laserman
0 komentarz
Grawostar 2500 CL4 - najmocniejszy laser do czyszczenia

W zależności od typu systemu laserowego można kontrolować, moc, częstotliwość, długość wypełniania impulsu ale również kształt wiązki. Jak wspomniano wcześniej elementem niezmiennym (ustawiana fabrycznie) jest charakterystyka źródła. Wszystkie te właściwości mają wpływ na jakość powierzchni powstałej po czyszczeniu laserem.

Parametry głowicy i częstotliwości lasera są tylko niewielką zmienną, dlatego lasery uzyskują inną powierzchnię materiału niż obróbka ścierna (szkiełkowanie, praca suchym lodem, piaskowanie czy klasyczna mechaniczna obróbka ścierna).

Zalety lasera to z pewnością powtarzalność, precyzja, nie uszkadzanie gwintów, krawędzi, możliwość dojścia w linii prostej do bardzo głębokich szczelin czy elementów.

Metoda ta pozwala jest również bardzo ekologiczna, ponieważ do jej zastosowania nie są potrzebne materiały ścierne i czyszczące oraz chemiczne, które trzeba by utylizować. Zanieczyszczenia pochłania odciąg zanieczyszczeń i są one dzięki temu niegroźne dla operatora.

Urządzenia wykorzystywane do czyszczenia laserowego nie zużywają dużej ilości prądu (współczynnik wytworzenia energii w stosunku do mocy włożonej w system wynosi zazwyczaj 1 do 5).

You may also like